Croeso i Ysgol Llannefydd


Croeso i Ysgol Llannefydd. Rydym yn ysgol Gynradd gyfrwng y Gymraeg sydd wedi ei leoli mewn ardal gwledig o harddwch eithriadol.

Ein nod yma yn Ysgol llannefydd yw darparu amgylchedd hapus a diogel ble mae pob unigolyn yn cael ei drin gyda parch ac ble mae pob ymdrech yn cael ei wneud i roi y cyfle i pob plentyn gyrraedd eu llawn potensial mewn amgylchedd heriol a theg.

Rydym yn coelio bod perthynas agos rhwng y cartref a’r ysgol yn hynod o bwysig. Mae cefnogaeth rhieni yn cael ei groesawu a’i werthfawrogi. Gwahoddir rhieni sydd yn ystyried anfon eu plant i’r ysgol i gysylltu a mi i drefnu ymweliad.

Mae gennym ni bolisi “drws agored” i rieni/warchodwyr y disgyblion. Os oes gennych gwestiynnau neu bryderon, mae croeso i chi gysylltu â mi.