Ysgol naturiol Gymraeg mewn ardal arbennig o hardd.

A natural Welsh school in a beautiful area.

Os hoffech ymateb i’r wefan hon ebostiwch yr ysgol ar  Pennaeth@llanefydd.conwy.sch.uk
If you’d like to respond to this website please email the school as above