Cwricwlwm 
/ Curriculum
Cartref / Home
 

Themau Bl 3 a 4

Thema

Pwnc

Mae’r disgyblion yn dysgu drwy’r themau yma
The pupils are learning through these themes

Tymor 2

Tymor 1

Tymor 3

Gormet Byd Eang
Worldwide Gourmet
Cliciwch
Cestyll a Dreigiau
Castles and dragons

Ardal Drychineb

Disaster Area

Awyr Beiriannwyr

Air Enginners

Y Synhwyrau

The Senses

Treinyrs

Trainers