Croeso i Ysgol Llannefydd

Croeso i Ysgol Llannefydd. Rydym yn ysgol Gynradd gyfrwng y Gymraeg sydd wedi ei leoli mewn ardal gwledig o harddwch eithriadol.

Ein nôd yma yn Ysgol Llannefydd yw darparu amgylechedd hapus a diogel i’r disgyblion. Yma mae pob unigolyn yn cael ei drin gyda pharch a thegwch.

Rydym yn credu bod perthynas glos rhwng y cartref ar ysgol yn hynod o bwysig; mae cefnogaeth rhieni yn cael ei groesawu a’i werthfawrogi. Gwahoddi’r rhieni sydd yn ystyried anfon ei plant i’r ysgol gysylltu a’r pennaeth, ac mae croeso i unryw un godi’r ffôn, gyrru e-bost neu trefnu i ymweld a ni yma yn Ysgol Llannefydd.