Cyfarfod y staff

Ein aelodau o staff ymroddedig wrth law i’ch helpu petai chi efo ymholiadau:

Name Title
Mr Gari Evans Pennaeth & Athro Cyfnod Allweddol 2
Mrs Sioned Hedd Jones Athrawes Cyfnod Allweddol 2
Mrs Gwawr Davies Athrawes a chyd-lynnydd Cyfnod Sylfaen
Mrs Beryl Madoc-Jones Cymhorddydd Dosbarth, Cymhorthydd Gweinyddol & Goruchwylwraig Clwb Brecwast
Mrs Lin Bonnett Cook Cogyddes a Goruchwylwraig Clwb Brecwast
Mr Alex Haughton Gofalwr