Gweithgareddau Allgyrsiol

Calendr
Dydd Llun Clwb garddio
3:15 – 4:30pm
Dydd Mawrth Clwb Chwaraeon
3:15 – 4:30 PM
Dydd Mercher Clwb TGCh ac ymarferion eitemau Eisteddfod
3:15 – 4:30pm
Dydd Iau Clwb Coginio
Cyfarfod Plant
(Bob yn ail wythnos efo)