Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Cadeirydd: Gethin Williams
Ysgrifennydd: Helen Davies
Trysorydd: Janine Polletti Hughes

Mae’r CRhA yn grŵp o rieni gweithgar iawn sy’n trefnu nifer o ddigwyddiadau yn ystod y flwyddyn academaidd. Maent yn trefnu digwyddiad Traws Gwlad blynyddol ar gyfer ceffylau sydd wedi bod yn boblogaidd iawn ers nifer o flynyddoedd, yn ogystal â Ffair Nadolig poblogaidd iawn yn Neuadd y Pentref lle mae llawer o gwmnïau lleol yn dod â’u cynnyrch i’w werthu. Yn ogystal, trefnir barbeciw blynyddol lle mae’r rhieni’n ymgasglu i weld y gemau a’r stondinau y mae’r plant wedi’u trefnu.

Hefyd, trefnwyd Arwerthiant Addewidion a gododd dros £ 5000.

Mae’r holl arian a godir gan y CRhA ar gael i’r ysgol er mwyn ategu gweithgareddau megis teithiau ysgol, prynu offer angenrheidiol, ac i redeg clybiau ar ôl ysgol. Mae eu gwaith caled parhaus yn amhrisiadwy ac yn cael ei werthfawrogi yn fawr iawn.