Ti a Fi

Mae Ti a Fi Llannefyddyn cyfarfod pob pythefnos. Rydym ar hyn o bryd yn cynnal un sesiwn y mis tu allan ar dir hardd yr ysgol. Rydym wedi bod yn archwilio yn y coed, ac wedi mwynhau y cyfle i adeildau cysgodfan, chwarae yn y mwd, coginio tôst ar y tân a chanu caneuon. Mae’r sesiynau eraill yn cael eu cynnal tu fewn i’r ysgol ac mae’n sesiynnau chwarae i’r plant ac yn gyfle i’r rhieni/warchodwyr gymdeithasu. Tydym yn cael ein cefnogi gan gweithwyr allgymorth gwledig Conwy o’r ganolfan teulu yn Abergele sydd yn cynllunio crefftau a gweithgareddau chwarae creadigol.

Cysylltwch a’r ysgol am ragor o wybodaeth, neu edrychwch ar ein tudalen Facebook am wybodaeth